Zimski odri za čiščenje snega

Zimski odri za čiščenje snega

26.01.2017 smo poslali, spodaj v članku in priponki priložen, dopis na 6 državnih naslovov, prišel je en sam odgovor, od Min. za infrastrukturo. In še ta odgovor je nezainteresiran, odklonilen. "Pređi brigu na drugog", bi rekla jaz temu - na delodajalca-prevoznika, delavca-voznika in nekoliko na Min. za delo.
Zdaj je tema spet aktualna - zima je, padavine so in zgodilo se nekaj nezgod zarad odpadajočega ledu s streh prikolic tovornih vozil. Tako smo pred nekaj dnevi, med poročili o nezgodah, lahko prebirali tudi ta članek, ki ga prilagam v linku:

https://siol.net/avtomoto/promet/sneg-leti-s-tovornjakov-na-avtocesto-kje-so-odri-za-ciscenje-455833

Citat iz članka:

"Cena za nakup takšnega prenosnega odra je v tujini približno pet tisoč evrov, zato smo odgovore iskali pri Darsu:

"Naša služba za upravljanje prometa in prometne varnosti je poskrbela za pripravo projekta za postavitev pilotnega podesta za čiščenje snega, ledu ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozila. Postavitev predvidevamo na počivališču Murska Sobota ali Jesenice. Projekt smo predali področju vzdrževanja avtocest, kjer vsaj za zdaj odločitve, ali bomo izpeljali ta projekt, še ni. Glede na navedeno stanje postopka ne gre pričakovati, da bi se to zgodilo v tej zimski sezoni, za prihodnjo pa, kakor navedeno, odločitve še ni.""

Sprašujem se iz koga se norca delajo. Pravzaprav mi je jasno - norca se delajo iz nas. Vsi po spisku !

1. takle oder ne stane 5.000 €
2. zakaj bi jih bilo treba kupiti - marsikateri gradbinec bi jih v zimskem času lahko dal v najem
3. nobenega projekta ni potrebno delat in modrovat (in zapravljat denar za neke famozne študije !) leto dni ali več

Dars naj postavi odre na počivališčih, prevozniki in večji naročniki naj jih postavijo na matičnih parkiriščih !!!

Ker.dejstvo je, da je očistiti vozilo voznikova dolžnost in obveza - velja za vse voznike, tako osebnih, kakor gospodarskih vozil.Sneg, led, tudi večja količina vode na ceradah, predstavljajo nezavarovan, nepritrjen tovor. Če z odpadlim ledom/snegom povzročiš nesrečo s smrtim izidom, si kriv uboja iz malomarnosti !

K čiščenju zavezujeta voznika tudi vest in skrb za lastno varnost in varnost ostalih udeležencev prometa, noben voznik si ne želi povzročiti nesreče, nobeden si ne želi nekoga poškodovati, bog ne daj ubiti !

Dejstvo pa je tudi, da je treba zagotoviti pogoje, da voznik gospodarskega vozila, lahko izpolni svojo dolžnost in očisti, ne da ogroža svoje zdravje, varnost - prevozniška podjetja bi morala, ne glede na velikost, zagotavljat prostor za postavitev sezonskega ali stalnega montažnega rušta na lastnem parkirišču, upravljavec cest bi moral zagotavljati sezonske montažne rampe na počivališčih za gospodarska vozila - na AC, HC in tranzitnem lokalu, naročniki s parkirišči za tovorna vozila, bi morali na teh parkiriščih postaviti sezonske montažne rampe.

Zakaj torej ne uzakonimo postavitve, terminskega obdobja in lokacij sezonskih montažnih ramp za čiščenje snega ?!

Sedaj imajo voznik na izbiro se odločiti za eno ali drugo zlo - očistiti in ogrožati sam sebe, ali ne očistiti in ogrožati druge ! Že zlest na streho prikolice ni mala šala, lestev lahk zdrsne, ker je ni kam pritrditi. Prikolice so visoke 4 metre !
V primeru, da vozniku na strehi prikolice zdrsne
in pade iz 4. metrov na tla, ali da se mu cerada udre in  pade v prikolico na kakšno koničasto robo, so posledice zanj lahk precej hude, do tragične... če se je samo polomil, sledi bolniška, nekaj tedenski stalež, izpad dohodka zanj in tudi za delodajalca (velikokrat pa sledi kar odpoved)... 
Če ostane invalid, se mu še slabše piše. Lahko pa se zgodi tud tisto najbolj usodno...

Naslednji šok je zavarovalnica. 
Strehe prikolic niso predvidene za hojo - celo proizvajalec opozarja na to - hoja po strehah ni dovoljena oz na lastno odgovornost... Prikolice zato namenoma nimajo niti lastnega dostopa na streho. Delo na nepohodni površini, na višini in še brez varovanja, je za zavarovalnico hazard, neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu in poškodbe so zato lastna krivda ponesrečenca !

Vemo kaj torej lahko voznik pričakuje, da mu bodo rekli na zavarovalnici, če bo padel s strehe prikolice in se polomil, ali celo postal invalid - odškodnina za poškodbo pri delu ne pripada !

Kako dolgo bomo torej še potrpežljivo trpeli, da se tako država zakonodajalec, kakor upravljalci cest in delodajalci ignorantsko ne zmenijo za problem - zakon je preohlapen, nedorečen - edino kar velja je, da voznik očistiti mora, kako bo pa očistil pa nikogar ne briga !!!Dopis na navedene aslovnike, poslan 26. januarja letos:

Predsedstvo vlade Republike Slovenije
predsednik dr. Miro Cerar
 
Ministrstvo za infrastrukturo
minister dr. Peter Gašperšič
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ministrica dr. Anja Kopač Mrak
 
Ministrstvo za notranje zadeve
ministrica mag. Vesna Györkös Žnidar
 
Ministrstvo za zdravje
ministrica Milojka Kolar Celarc
 
Zavod Varna pot
univ. dipl. inž. Robert Štaba, (v vednost)
 
 
Spoštovani predsednik vlade, ministrice in minister


Naslavljamo vam odprto pismo oz vprašanje – kakšne ukrepe (in kdaj?!) boste sprejeli za varnost poklicnih voznikov tovornih vozil in vseh ostalih udeležencev prometa ?
V zimskih razmerah, nevarnost za obojne!, ne preži samo v snegu in ledu na cestišču, temveč tudi v ledenih ploščah, ki se med vožnjo odlepijo s streh vozil in predvsem s prikolic tovornjakov. Zakon o pravilih cestnega prometa - (29. člen (2) Na motornih in priklopnih vozilih v cestnem prometu ne sme biti snega, ledu, vode ali drugih snovi, ki bi lahko vplivale na vozne lastnosti vozila ali ki bi se lahko raztresale ali razlivale z njega. (7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne očisti motornega ali priklopnega vozila v skladu z določbo drugega odstavka tega člena.) - vse voznike zavezuje k temu, da vozila očistijo snega in ledu, preden jih vključijo v promet. Še posebej to zavezuje voznike tovornih vozil. Sneg, led in voda na strehah prikolic štejejo kot nezavarovan tovor. Posledice razsutja snega in ledu s prikolic med vožnjo so lahko enormne – od povzročitve nesreče, zastoja na cesti in materialne škode, do težjih poškodb in celo smrti oseb.

Pred nekaj dnevi je v naših medijih zaokrožila reportaža prometne nesreče zaradi ledu odpadlega s tovornjaka. Nesreča se je končala »samo« s težjimi poškodbami in materialno škodo. Majhen otrok, v osebnem vozilu, na srečo ni bil poškodovan! Kakšne bi bile reakcije in sodni epilog za voznika tovornjaka, če bi v tej nesreči umrl otrok?! - (323. člen KZ-1 (1) Udeleženec v prometu, ki s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa iz malomarnosti povzroči prometno nesrečo, v kateri je bila kakšna oseba hudo telesno poškodovana, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let.  (2) Če ima dejanje iz prejšnjega odstavka za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje z zaporom do osmih let in s prepovedjo vožnje motornega vozila.)
Tuji mediji že od decembra poročajo o nezgodah povzročenih vsled razsutja ledu s streh prikolic tovornih vozil. Delo voznikov tovornih vozil se vrši na mednarodnem področju. Sneg, led in vodo s površin vozil in prikolic morajo odstraniti ne glede na državo v kateri se nahajajo.
Sprašujemo vas, kaj boste ukrenili za zagotavljanje varnosti udeležencev prometa v zimskih razmerah, tako na domačih tleh, kakor na ravni Evropske unije?
Zakon o varnosti in zdravju pri delu zavezuje delodajalca k oceni tveganja in zagotavljanju varnih pogojev za delo, delojemalcu pa podeljuje pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu.
Ti členi zakona so preveč ohlapni in očitno ne zadostujejo! Odrov za čiščenje snega je malo, za delodajalca in naročnika niso obvezni.
 
- Če želijo vozniki zadostiti zakonu, se morajo povzpeti na streho svojih prikolic, na višino 4 metre. Če ne uspejo priti na streho prikolice, ne morejo izpolniti svoje dolžnosti.
- Prikolice niso predvidene za vzpenjanje nanje, zato nimajo lastnega dostopa. Prislonjene lestve ni  možno nikamor pritrditi.
- Vozniki nimajo možnosti se pritrditi z varnostnim pasom, hodijo nezavarovani po strehah prikolic, ki niti niso predvidene za hojo! Površine so gladke, spolzke, lahko se udrejo.
- Dogajajo se zdrsi in padci voznikov s prikolic, z višine 4 metrov. Posledice za voznike so zlomi, pa tudi trajne poškodbe in invalidnost, kar obremenjuje tudi zdravstveno blagajno!
- V primeru poškodbe voznika zaradi padca s prikolice, zavarovalnice zavračajo odškodninske zahtevke, ker voznik ob delu na višini ni bil primerno zavarovan in je hodil po površini, ki ni predvidena za hojo.
- V primeru nesreče na cesti zaradi odpadlega ledu in posledično smrtnih poškodb je voznik tovornjaka obtožen povzročitve smrti iz malomarnosti! 
- Če prometna kontrola ustavi voznika, ki ni očistil snega, ledu s prikolice, je voznik kaznovan z globo, če je z odpadlim ledom povzročil prometno nezgodo, voznika obtožijo malomarnosti, mu  izrečejo globo in kazenske pike.
- V primeru materialne škode na tovornjaku, prevoznik za popravilo, kljub zavarovanju vozila, običajno bremeni voznika.
 
Zato zahtevamo, da se uzakoni postavitev mobilnih odrov za čiščenje snega s prikolic tovornih vozil. Odri bi morali stati na matičnih parkiriščih prevoznih podjetij, na parkiriščih naročnikov, na vseh počivališčih za tovorna vozila. Vozniku mora biti dana možnost izpolniti njegovo obveznost!
 
Lep pozdrav

 

Andrej Šega
predsednik

Karina Ditz
sekretarka
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 


Dopis - odprto pismo 26.januarja 2017
Odgovor Min. za infrastrukturo 16. februarja 2017

Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.