Vikend pavza v vozilu

Vikend pavza v vozilu

Prevod članka iz Berufskraftfahrer Magazin

http://www.berufskraftfahrer-magazin.de/wichtiges-zur-woechentlichen-ruhezeit/

Evropska Uredba Čas vožnje in čas počitkov ES 561/2006, nalaga prevozniškemu podjetju, da le-to zagotovi svojim voznikom tedenski počitek izven kabine tovornjaka. Pred kratkim sta Belgija in Francija sprejeli ukrepe, za zagotavljanje tega pravila v praksi. Imate sploh jasno predstavo, kdo je za kaj odgovoren, če vas v Belgiji ali Franciji kontrolirajo glede tedenskega počitka? Tukaj je nekaj odgovorov.


Ali veste, da vas, po zakonu, vaš delodajalec ne more prisiliti, kateregakoli tedenskega počitka preživeti v kabini?

Vi, kot voznik, morate vse redne tedenske počitke preživeti zunaj vozila. Dnevno in reducirano pavzo 24 ur, vam je dovoljeno preživeti v vozilu, ampak samo če se vi tako odločite – glej člen 8, paragraf 8, ES 561/2006

-  člen 8 § 8:  -  V SLO prevodu uredbe piše takole:
      V kolikor se voznik tako odloči,  lahko dnevni čas počitka in skrajšani tedenski čas počitka, zunaj kraja,
      kjer je vozilo bazirano,  preživi v vozilu, če ima ustrezno ležišče za vsakega voznika in če vozilo miruje.
      (Torej je voznikova odločitev, ali želi dnevni in skrajšani počitek preživeti v vozilu ali ne)  
 
 
Ali veste, da je vaš delodajalec odgovoren, in zavezan, da vam zagotovi redni tedenski počitek izven vozila?

Vaš delodajalec mora vaše delo organizirati tako, da se vi lahko držite pravil in omejitev časov vožnje in časov počitka. Vaš delodajalec nosi tudi odgovornost za to, da vi ne izvedete tedenskega počitka v vozilu. Vaš delodajalec je odgovoren, da vam zagotovi tedenski počitek izven vozila – glej člen 10, paragraf 2, ES št.  561/2006

-  člen 10 § 2: -  V SLO prevodu uredbe  piše tako:
      Prevozno podjetje organizira delo voznikov iz odstavka 1 tako, da lahko vozniki upoštevajo Uredbo EGS
      št. 3821/85 in poglavje II te uredbe. Prevozno podjetje da vozniku ustrezna navodila in izvaja redne
      kontrole za zagotovitev upoštevanja Uredbe EGS št. 3821/85 in poglavja II te uredbe.
 
 
Ali veste, da mora vaš delodajalec - in ne vi, kot voznik – plačati kazen, če vas kontrola zaloti, da preživljate tedenski počitek v vozilu?

Nanašajoče se na predpise časov vožnje in počitka, odgovarja delodajalec za prekrške njegovih voznikov, neodvisno od države, kjer je bil storjen prekršek. Da ste prisiljeni izvajat tedensko pavzo v vozilu, dokazuje, da vaš delodajalec ni izpolnil svojih dolžnosti in zagotovil potrebnih pogojev, da bi vi lahko preživeli tedenski počitek izven vozila – glej člen 10, paragraf 3, ES št. 561/2006

-  člen 10 § 3: -  V SLO prevodu piše takole:  
    Prevozno podjetje je odgovorno za kršitve, ki jih povzročijo vozniki podjetja, tudi če je bila kršitev
    storjena na ozemlju druge države članice ali tretje države.
(Torej podjetje odgovarja za prekrške voznikov, tudi kadar je prekršek storjen v drugi državi članici ali izven EU.)  
 
K temu se navezuje tudi paragraf  4:
 - člen 10 § 4:  
       Podjetja, pošiljatelji, špediterji, organizatorji potovanj, glavni izvajalci, podizvajalci in
    agencije za zaposlovanje voznikov zagotovijo, da pogodbeno dogovorjeni načrti časa prevoza
    upoštevajo to uredbo.
 

Ali veste, da varovanje vašega vozila med dnevnim in tedenskim počitkom, ni počitek, ampak delo. In delovni čas mora biti plačan!

Počitek (tako dnevni, kakor tedenski) je časovni razpon, v katerem lahko vi, kot voznik, prosto razpolagate s svojim časom. Med počitkom torej ne smete biti odgovorni za varovanje vašega vozila (tovor in gorivo). Varovanje vozila se ne more tolmačiti kot počitek, temveč velja za delo in mora biti plačano – glej člen 4 g /h, ES št. 561/2006

-   člen 4g:  -  V SLO prevodu  piše takole: 
     „dnevni čas počitka“ pomeni dnevno obdobje, v katerem lahko voznik svobodno razpolaga s svojim
     časom, in zajema „redni dnevni čas počitka“ in „skrajšani dnevni čas počitka“;
        — „redni dnevni čas počitka“ pomeni vsako obdobje počitka, ki traja vsaj 11 ur. Druga možnost je, da
             se ta redni dnevni čas počitka izkoristi v dveh obdobjih, od katerih mora biti prvo neprekinjeno
             obdobje, ki traja vsaj 3 ure, drugo pa neprekinjeno obdobje, ki traja vsaj 9 ur,
        — „skrajšani dnevni čas počitka“ pomeni vsako obdobje počitka, ki traja vsaj 9 ur, vendar manj kot 11
             ur;
 
 -   člen 4 h: -  V SLO prevodu piše takole:
     „tedenski čas počitka“ pomeni vsak tedenski čas, v katerem lahko voznik svobodno razpolaga s svojim
     časom, in zajema „redni tedenski čas počitka“ in „skrajšani tedenski čas počitka“;
         — „redni tedenski čas počitka“ pomeni vsako obdobje počitka, ki traja vsaj 45 ur,
         — „skrajšani tedenski čas počitka“ pomeni vsako obdobje počitka, ki traja manj kot 45 ur in ki se lahko
              ob upoštevanju pogojev, določenih v členu 8(6), skrajša na najmanj 24 zaporednih ur;
 
 
Dodajam še člen 10, paragraf 1, ES 561/2006
 - člen10 § 1.  
       Prevozno podjetje voznikom, ki so v njem zaposleni ali mu dani na voljo, ne sme izplačevati nikakršnih
       plačil, niti v obliki bonusov ali dodatkov k plači, ki so povezana s prevoženimi razdaljami in/ali količino
       prevoženega blaga, če so ta plačila take vrste, da ogrožajo varnost v cestnem prometu in/ali
       spodbujajo kršitve te uredbe.
(prepoved plačila po kilometrih ali procentih!)
 

Spletno mesto uporablja piškotke za analizo uporabe in zagotavljanje funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.
Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.